Nafres a la boca i/o coll

La mucositis es defineix com la inflamació de la mucosa de la boca i/o la gola i l’aparició de nafres com a conseqüència d’alguns tractaments oncològics. Aquest símptoma pot aparèixer en diferents etapes del tractament i en diversos graus, i pot provocar dolor i molèsties quan s’ingereixen aliments. Habitualment cal modificar la textura dels aliments i algunes preparacions.

QUÈ ET RECOMANEM?

Per evitar irritacions i molèsties cal fer servir dentifricis no irritants i raspalls de dents i fil dental suaus, i glopejar col·lutori.

La mucositis no està condicionada per la realització de les mesures higièniques diàries (col·lutoris), però sí que aquestes poden ajudar a alleujar les molèsties.

Keep lips moisturised with lip cream or olive oil to prevent dryness and chapping.

Triar elaboracions i aliments en petits volums i amb un alt valor nutritiu. Cal intentar mantenir la ingesta i recordar la importància d’assegurar una alimentació completa.

Abans dels àpats, adormir la boca amb gel picat, aigua molt freda, gelatines o gelats per disminuir el dolor.
  • Alcoholic beverages, coffee, carbonated drinks and other acidic or irritating soft drinks (cola drinks).
  • Acidic foods (tomato, raw pepper, kiwi, lemon, orange, strawberry, tangerine, mango, pineapple, vinegar, pickles…).
  • Very spicy, seasoned, or salty foods.
  • Dry or hard foods (crusty bread, toasted bread, crackers, breadsticks, nuts, dried fruit, dry biscuits, chips, dry or very mature cheeses and battered or gratin cooking methods).
  • Sticky foods (such as mashed potatoes, croquettes, bananas, chocolate, etc.).
  • Fibrous foods, such as some grilled meats, and wild asparagus.

Beure prop de dos litres diaris d’aigua, infusions i brous. Si resulta dolorós, fer petits glops al llarg del dia i utilitzar una canyeta per dirigir els líquids a les zones menys adolorides.

  • Quan aquesta sigui lleu, cal menjar preferiblement aliments de textura tova o de masticació fàcil (guisats, sopes, cremes, flams, formatges tendres, fruites madures i dolces, pastes i arrossos passats i caldosos, peix i carn molt tendres). Cal coure els aliments fins que quedin tous i acompanyar-los amb salsa, brou o suc, especialment els que són més secs, per facilitar-ne la deglució. Cal tallar els ingredients a trossos molt petits i mastegar-los lentament.
  • Quan aquesta sigui greu, pot ser necessari triturar les preparacions i els aliments sòlids per aconseguir-ne una textura fàcil d’ingerir.