Intentar detectar si hi ha algun aliment o grups d’aliments amb més impacte.
Ingredients
Elaboració