Alimentació i els efectes secundaris del tractament

Els principals tractaments utilitzats en la lluita contra el càncer (cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia, teràpia biològica o immunoteràpia, teràpia hormonal i la combinació d’aquests) poden comportar diferents efectes secundaris que comprometin l’alimentació, podent aparèixer en diferents moments i amb major o menor intensitat o durada.

Per assegurar una alimentació correcta, a més de tenir en compte les recomanacions generals d’una alimentació equilibrada durant el tractament, aquesta s’haurà d’adaptar als efectes secundaris que hi puguin aparèixer.

Donat que cada tipus de càncer i els seus tractaments poden suposar l’aparició d’efectes secundaris i símptomes concrets, recomanem consultar d’inici la secció específica per a cada tipus de tumor. En cas que el tipus de tumor a consultar no disposi encara de la seva secció, en aquest apartat trobaràs informació sobre els efectes secundaris més comuns i freqüents durant el tractament d’un càncer i les principals estratègies dietètic-culinàries que ajudaran a fer-hi front.