Lubrificar els llavis amb protector labial.
Ingredients
Elaboració