Mastegar lentament.
Ingredients
Elaboració

Ajuda a alliberar els gustos i augmentar la producció de saliva.