Fer exercici físic diàriament.
Ingredients
Elaboració

Caminar cada dia entre 20 i 30 minuts com a mínim. Si no és possible, mobilitzar l’intestí amb petits massatges rotatius a l’abdomen en el sentit de les agulles del rellotge.