Necessito paelles i cassoles especials?
Ingredients
Elaboració

No. El tefló i la resta de materials disponibles al mercat aptes per cuinar són segurs i totalment aptes per a les persones durant el tractament oncològic. 

Recomanacions

No està justificat utilitzar exclusivament estris de porcellana com a únic material segur per cuinar durant el tractament del càncer; es poden utilitzar amb seguretat qualsevol dels materials disponibles al mercat. Es recomana, per a tota la població i no només a persones amb càncer, que els instruments que estiguin en contacte amb el menjar siguin de qualitat, aptes per cuinar i que estiguin en bon estat, sense ratllades o altres desperfectes.