Alteració de la sensibilitat gustativa

La modificació del gust de determinats aliments es produeix pels efectes que tenen certes medicacions o tractaments de quimioteràpia sobre les papil·les gustatives. Aquestes alteracions del gust dels aliments poden afavorir que l’estona dels àpats esdevingui desagradable, a causa de la dificultat per poder gaudir dels aliments. Aquest fet limita poder seguir una alimentació equilibrada i suficient. La recuperació del gust habitual és variable i pot perdurar fins a diverses setmanes després d’haver acabat el tractament.