Altres tipus de càncer

Aquest projecte està en constant actualització i ampliació per aportar solucions tan personalitzades i adaptades com sigui possible a cada situació. Actualment s’està treballant l’alimentació durant el tractament del càncer gàstric. Aquest contingut formarà part de la 8a guia de la col·lecció “Menjar durant el Tractament del Càncer” que es publicarà el 2023.

Per garantir un estat nutricional adequat independentment del tipus o la localització de la malaltia, es recomana seguir les pautes d’una alimentació equilibrada durant el tractament. Tot i així, pot ser que hi hagi recomanacions específiques per a la seva situació concreta. Consulteu sempre el vostre metge especialista de referència per poder tenir-les en compte.