Dificultat per deglutir

La disfàgia es defineix com la dificultat o la incapacitat d’empassar de manera segura i eficaç. La disfàgia pot ser a líquids, a sòlids o a tots dos, i pot aparèixer a causa de la malaltia, la cirurgia o els tractaments rebuts. A vegades va acompanyada de dolor (anomenada odinofàgia). Una vegada acabat el tractament oncològic, si perdura en el temps hi ha un tractament rehabilitador de la deglució. Sempre que aparegui aquesta dificultat, és imprescindible comunicar-ho a l’equip referent.