Període precirurgia. Què convé menjar les setmanes prèvies a la cirurgia?

L’alimentació durant les setmanes prèvies a la cirurgia és crucial per arribar a aquest moment en el millor estat nutricional possible, assegurant sobretot l’energia i les proteïnes que el cos necessita. Si el tumor està molt localitzat, es fa una cirurgia directa, però en general la cirurgia va precedida d’un tractament previ. Generalment, entre el final del tractament i la cirurgia solen passar unes sis setmanes, per la qual cosa hi ha temps per recuperar-se i arribar en les millors condicions a la cirurgia.
La intervenció a l’estómac s’anomena gastrectomia i aquesta, en funció de la localització del tumor i de l’extensió que té, pot ser parcial (en què s’extirpa l’estómac parcialment) o total (en què s’extirpa completament l’estómac).
Per afrontar alimentàriament el període anterior a la intervenció, es recomana:

  • Portar una alimentació com més variada i equilibrada millor, amb un augment en l’aportació proteica per assegurar-ne una ingesta suficient; minerals com el ferro, el zinc i el seleni, i vitamines, com la B12 i la vitamina D, que eviten dèficits previs a la cirurgia.

  • Adaptar l’alimentació a possibles situacions, com ara:

    • Malestar abdominal, contra el qual es recomana una alimentació de fàcil digestió.

    • Pèrdua de pes prèvia, contra la qual es recomana una dieta proteica i calòrica.

  • Fer activitat física, d’acord amb les capacitats de cadascú, per intentar mantenir o recuperar la massa muscular.