Tractament inicial amb quimioteràpia, radioteràpia o immunoteràpia

L’objectiu principal de la quimioteràpia, la radioteràpia i la immunoteràpia és reduir el tumor. Una alimentació saludable i equilibrada, amb aliments de tots els grups en les quantitats i freqüències adequades, és la que aporta tots els nutrients necessaris per al bon manteniment de l’organisme i les seves funcions, i alhora assegura l’energia i les proteïnes indispensables per mantenir un bon estat nutricional. La primera recomanació és seguir una alimentació suficient i equilibrada, que s’haurà d’anar adaptant segons apareguin els possibles efectes secundaris del tractament i les complicacions o situacions concretes derivades de la localització, la grandària i l’estadi del tumor.

El mateix tumor pot provocar símptomes que fan reduir la ingesta d’aliments: dolor abdominal i/o reflux, pèrdua de la gana, dificultat o dolor per empassar, nàusees i vòmits, sensació precoç de sacietat, etc. Una vegada comença el tractament, aquests símptomes poden empitjorar i se n’hi poden sumar d’altres, com la diarrea, les llagues a la boca o l’alteració de la sensibilitat gustativa. Mantenir una ingesta d’aliments suficient i nutricionalment adequada pot fer-se complicat quan apareixen aquests símptomes, per la qual cosa és important anar adaptant l’alimentació a partir de les següents recomanacions dieteticoculinàries per a cada símptoma.