Els aliments transgènics estan relacionats amb els processos tumorals?
Ingredients
Elaboració

No. No hi ha estudis científics que hagin relacionat els aliments transgènics amb processos oncològics.

Recomanacions

La recomanació de seguir una alimentació saludable i equilibrada basada en el patró de la dieta mediterrània es pot fer incloent aliments d’aquest tipus, ja que la Unió Europea garanteix que el consum és segur. A més, la normativa obliga a etiquetar qualsevol aliment modificat genèticament i també els ingredients amb organismes modificats genèticament (OMG) o produïts a partir d’aquests. Així, incloure’ls o no en l’alimentació serà una opció i elecció personals.