Dificultat per a la deglució a sòlids i líquids

Es caracteritza per la dificultat d’empassar-se tant aliments sòlids com líquids. En aquest cas caldrà adaptar la textura dels sòlids i modificar la viscositat dels líquids, considerant les recomanacions incloses en els apartats “Disfàgia a sòlids” i “Disfàgia a líquids” d’aquesta mateixa secció. Es recomana seguir les indicacions del metge especialista o l’equip de nutrició referent.