Alteració del gust

La modificació del gust de determinats aliments es produeix pels efectes que tenen la quimioteràpia i altres tractaments sobre les papil·les gustatives, situades a la cavitat oral. En funció del tractament, la recuperació pot ser variable, tot i que solen desaparèixer al cap d’unes setmanes d’acabar-lo. Aquestes alteracions poden fer que la persona deixi de gaudir del menjar perquè li resulta desagradable, cosa que limita que pugui alimentar-se de manera equilibrada i suficient.