Nafres a la boca i/o gola

La mucositis es defineix com l’aparició de nafres a la boca i/o gola, que limita la ingesta d’aliments. En el càncer de cap i coll apareix com a conseqüència dels tractaments, especialment durant la radioteràpia, però pot tenir lloc també durant la quimioteràpia o en la utilització d’altres fàrmacs. En funció de la localització del tumor i de la dosi aplicada pot aparèixer de manera lleu o intensa, cosa que pot limitar de manera important l’alimentació tradicional; per aquest motiu sol ser necessari modificar la textura dels aliments.