Dificultat per deglutir

La disfàgia es defineix com la dificultat o incapacitat de deglutir de manera segura i eficaç. La disfàgia pot ser a sòlids, a líquids o a tots dos (però aquesta última és poc habitual en el càncer de pulmó), i pot aparèixer a causa de la malaltia, la cirurgia o els tractaments oncològics. A vegades va acompanyada de dolor. Sempre que hi hagi aquesta dificultat, és imprescindible comunicar-ho a l’equip referent.