Quan apareix l’astènia

Quan resulti complicat dur a terme una alimentació equilibrada i variada, és important no angoixar-se per això. En aquests moments, l’imprescindible és menjar, per almenys assegurar una part de l’energia i nutrients necessaris, encara que no sigui seguint al peu de la lletra les recomanacions.

Abans que aparegui l’astènia

Una alimentació suficient i equilibrada, basada en aliments frescos tal com s’explica a l’apartat de recomanacions generals, és imprescindible per fer front al tractament i a l’evolució del tumor. Durant els períodes de menor cansament és important aprofitar per assegurar aquesta alimentació equilibrada, variada i amb tots els grups d’aliments, i aprofitar per preparar una… Continue reading Abans que aparegui l’astènia

Cansament o fatiga extrema

L’aparició de períodes de molta fatiga i poques ganes de dur a terme tasques i activitats es coneix com astènia relacionada amb el càncer o el tractament. Es defineix com una sensació aclaparadora i persistent de cansament o esgotament, que disminueix o impedeix la capacitat per al treball mental o físic en el context de… Continue reading Cansament o fatiga extrema

Alteració del gust

La modificació del gust de determinats aliments es produeix pels efectes que tenen la quimioteràpia i la radioteràpia sobre les papil·les gustatives, situades a la cavitat oral. En funció del tractament, la recuperació pot ser variable, tot i que solen desaparèixer al cap d’unes setmanes d’acabar-lo. Aquestes alteracions poden fer que la persona deixi de… Continue reading Alteració del gust

Boca seca

S’anomena xerostomia i es produeix per una disminució en la qualitat i la quantitat de saliva segregada, causada habitualment per alguns fàrmacs utilitzats en el tractament per al càncer.

Diarrea

Es defineix com un augment de la freqüència de deposicions, acompanyat d’una disminució de la consistència. Pot ser conseqüència de la toxicitat del tractament amb quimioteràpia o radioteràpia. També pot donar-se després de l’administració d’alguns fàrmacs o antibiòtics. En general sol ser puntual i dura pocs dies, tot i això també pot presentar-se de forma… Continue reading Diarrea

Estrenyiment

És un símptoma comú durant el tractament oncològic i les causes més freqüents són els canvis en la dieta (disminució de la ingesta de líquids i/o aliments rics en fibra), la disminució o la manca d’exercici físic, i l’administració de determinats fàrmacs propis del tractament. Tot això pot disminuir els moviments intestinals, cosa que afavoreix… Continue reading Estrenyiment

Nafres a la boca i/o coll

La mucositis es defineix com la inflamació de la mucosa de la boca i/o la gola i l’aparició de nafres com a conseqüència d’alguns tractaments oncològics. Aquest símptoma pot aparèixer en diferents etapes del tractament i en diversos graus, i pot provocar dolor i molèsties quan s’ingereixen aliments. Habitualment cal modificar la textura dels aliments… Continue reading Nafres a la boca i/o coll

Nàusees i vòmits

És un dels símptomes més habituals, especialment com a efecte secundari de la quimioteràpia. Les nàusees poden provocar sensacions desagradables a l’estómac, produir arcades i també afavorir el vòmit. Els vòmits es generen per les contraccions fortes dels músculs de l’estómac, que fan que el contingut d’aquest pugi. La intensitat, la freqüència i el moment… Continue reading Nàusees i vòmits

Pèrdua de la gana

La pèrdua de la gana, també anomenada anorèxia, és un dels símptomes més habituals durant el tractament oncològic. Pot aparèixer en qualsevol moment del tractament o de la malaltia. És important fer-hi atenció especial si es prolonga en el temps, perquè pot condicionar l’estat nutricional del pacient.